SƠN LẠI 02 MÁI NGÓI (400m2) BIỆT THỰ LIỀN KỀ

Sơn lại 02 mái ngói (400m2) biệt thự liền kề

Chủ Đầu Tư: Chị Minh- Chị Vân

Địa chỉ: KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Hiện trạng mái ngói trước khi sơn

Z3669163235700 1161e4967bd365213bf01c7652f6a307Z3669163267311 979688304d4cd8148751a7e176f6cf54

Z3669163289035 217df34ae3a871a8097f0fe540e95c48Z3669163298260 A09e6c51b0da3df62344e686ce9c1eb4

Z3669163183861 5fbf240ec4237138162e8b06d26a758fZ3669163202589 0bf5f92cdf640e6bedd100e3d75cbbb8

Z3669163141958 031f2cdf1a4bcd7f2698ff5cf95e6a2f

Z3669186639882 05837a205c8ccfbf433062310de6c9e8