SƠN LẠI MÁI NGÓI TẠI MẠO KHÊ, ĐÔNG TRIỀU, QUẢNG NINH

SƠN LẠI MÁI NGÓI TẠI MẠO KHÊ, ĐÔNG TRIỀU, QUẢNG NINH

  • Quá trình xịt rửa, vệ sinh, tẩy rửa rêu mốc, bụi bẩn cho mái ngói
    20200509 14293220200509 144907Q

 

 

  • Quá trình phủ sơn cho mái ngói gồm: 1 lớp sơn phủ+ 2 lớp kép sơn trang tríSơn Mái 320200510 074720
  • Hoàn thiện sơn mái ngóiSơn Mái 2 20200510 101524